قوانین تازه چین

 

1- تمامی محصولات ارسالی از شهر مبدا تولید می باشد و اصالت محصول توسط نماینده ما ضمانت می شود .

2- هزینه ارسال محصولات توسط پست بر عهده مشتری است  . برای برآورد هزینه پست به صفحه هزینه پست مراجعه کنید .

3- از هنگام تحویل محصول به مدت 24 ساعت بعد می توانید شکایت خودتان را در مورد محصول دریافتی اعلام کنید و محصول را بازگردانید .

4- هزینه بازگشت محصول به عهده مشتری است .

5- در صورت افزایش هزینه های اداره پست ، ما هیچ مسئولیت را در قبال افزایش هزینه های پست نخواهیم داشت .

6- مدت زمان تهیه و ارسال سفارش حداقل 2 روز و حداکثر 4 روز کاری خواهد بود .

7- تمامی اجناس تازه چین دارای ضمانت نامه کیفیت و از همه مهمتر ضمانت نامه بازگشت جنس می باشد .

7- مغز گردو با قیمت بالاتر از صد و چهل هزار تومان به دلیل لوکس بودن و ضربه خوردن و خورد شدن دارای شرایط ضمانت بازگشت با شرح ذیل هستند :

نسبت به خورد شدگی محصول و افت کیفیت آن ، حداقل ده درصد از قیمت محصول کم می شود و مابقی هزینه عودت داده می شود  .