محبوب ترین محصولات تازه چین

- 18% آلو-آفتابی،خرید خشکبار
- 9%
- 9%
- 7% مغز گردو درجه دو تویسرکان
علاقه مندی ها
- 5%
- 6%
(1)
165,000 تومان 155,000 تومان
- 10% مغز گردو درجه سه
- 4%
- 16%
- 8% انجیر صدیک غنچه استهبان
- 11% انجیر آ سه استهبان
- 13% انجیر آ یک گوشتی استهبان
- 31%
(0)
65,000 تومان 45,000 تومان
شاطه حلوایی گردویی،خرید خشکبار
- 14% گردو دو پر درجه یک تویسرکان
- 40% سیر درجه یک همدان
(1)
15,000 تومان 9,000 تومان
- 13% انجیر صدیک استهبان درشت دانه
- 5% گردو تازه و خیس تویسرکان (بدون پوست سبز )گردو تازه و خیس تویسرکان (بدون پوست سبز )
- 12% گردو تازه تویسرکان
- 9%

آخرین مطالب تازه چین

نظرات مشتریان