توت خشک خوب تویسرکان
تازه چین تویسرکان
تازه چین تویسرکان

تازه چین تویسرکان

- 4% توت خشک تویسرکان
- 40% سیر درجه یک همدان
(1)
15,000 تومان 9,000 تومان
- 25%
(0)
65,000 تومان 49,000 تومان
- 11% گردو با پوست معمولی تویسرکانگردو با پوست
- 11% خرید خشکبارآلو-آفتابی،خرید خشکبار
- 6% گردو درجه دوم تویسرکان
شاطه حلوایی گردویی،خرید خشکبار
- 8% مغز گردو درجه دو تویسرکان
- 10% مغز گردو درجه سه
(1)
105,000 تومان 95,000 تومان
- 7% بادام-سنگی-تویسرکان
(0)
30,000 تومان 28,000 تومان
0

بالا

X