لیست همه محصولات جشنواره بهاره با تخفیف

- 8% هزینه کمتر مغز گردو درجه یک
1
قیمت اصلی 390,000 تومان بود.قیمت فعلی 360,000 تومان است.
- 4% هزینه کمتر مغز گردوی درجه دوم
0
قیمت اصلی 298,000 تومان بود.قیمت فعلی 285,000 تومان است.
- 13% هزینه کمتر
0
قیمت اصلی 280,000 تومان بود.قیمت فعلی 245,000 تومان است.
- 14% هزینه کمتر مغز گردو خورشتی
1
قیمت اصلی 255,000 تومان بود.قیمت فعلی 220,000 تومان است.
- 0% هزینه کمتر مغز بادام خام تویسرکان
0
قیمت اصلی 345,000 تومان بود.قیمت فعلی 344,000 تومان است.
- 11% هزینه کمتر عسل اصل گون
0
قیمت اصلی 320,000 تومان بود.قیمت فعلی 285,000 تومان است.
- 11% هزینه کمتر
0
قیمت اصلی 185,000 تومان بود.قیمت فعلی 165,000 تومان است.
- 18% هزینه کمتر خرید سماق تویسرکان
0
قیمت اصلی 250,000 تومان بود.قیمت فعلی 205,000 تومان است.
- 11% هزینه کمتر شیره انگور
0
قیمت اصلی 87,000 تومان بود.قیمت فعلی 77,000 تومان است.
- 11% هزینه کمتر خرید بادام سنگی تویسرکان
0
قیمت اصلی 175,000 تومان بود.قیمت فعلی 155,000 تومان است.
- 7% هزینه کمتر
0
قیمت اصلی 225,000 تومان بود.قیمت فعلی 210,000 تومان است.
- 12% هزینه کمتر آلو بخارا
0
قیمت اصلی 313,000 تومان بود.قیمت فعلی 276,000 تومان است.
- 39% هزینه کمتر
1
قیمت اصلی 220,000 تومان بود.قیمت فعلی 134,000 تومان است.
- 11% هزینه کمتر شیره انگور
0
قیمت اصلی 175,000 تومان بود.قیمت فعلی 155,000 تومان است.
- 8% هزینه کمتر شیره انگور ملایر
0
قیمت اصلی 180,000 تومان بود.قیمت فعلی 165,000 تومان است.
- 31% هزینه کمتر شیره خرما
1
قیمت اصلی 65,000 تومان بود.قیمت فعلی 45,000 تومان است.
- 22% هزینه کمتر آلو جوشی
0
قیمت اصلی 230,000 تومان بود.قیمت فعلی 180,000 تومان است.
- 23% هزینه کمتر شیره توت سفید
0
قیمت اصلی 200,000 تومان بود.قیمت فعلی 155,000 تومان است.